Regulamin serwisu internetowego – https://prouder.pl

 1. Właścicielem serwisu internetowego https://prouder.pl jest Joanna Sacharczyk-Loch Firma Handlowo Usługowa z siedzibą w Głogowie, adres: 67-200 Głogów, ul. Powstańców 13/9 wpisana do rejestru REGON pod numerem: 365752214, NIP: 6932128144.
 2. Zamówienia planów żywieniowych w serwisie internetowym można składać tylko poprzez stronę https://prouder.pl
 3. Zamówienia w serwisie internetowym można składać 24godziny na dobę.
 4. Warunkiem koniecznym dokonania zamówienia jest podanie imienia, nazwiska oraz adresu email
 5. Wszystkie ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 6. Informacje zawarte na stronach sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.
 7. Zapytania do obsługi serwisu internetowego mogą być kierowane na dane zapisane w dziale KONTAKT.
 8. Ułożenie planu żywieniowego zamówionego w serwisie internetowym http://PROUDER.pl nie jest usługą medyczną. Plany żywieniowe zamawiane w serwisie PROUDER.pl są zestawieniem posiłków, które mają na celu poprawę wyglądu fizycznego klienta. Posiłki nie są układane przez personel medyczny i nie są skierowane do osób chorych – są kierowane jedynie do osób zdrowych. Użytkownikiem Usługi Płatnej – Plan Żywieniowy nie mogą być osoby posiadające choroby i dysfunkcje: cukrzycę (niezależnie od typu), choroby lub po przeszczepie nerek, choroby wątroby (w tym marskość), wrzody i choroby układu trawiennego, refluks, kandydozę, dysfunkcje trzustki, uchyłkowe zapelenie jelit, dysfunkcje dróg żółciowych, zespół jelita drażliwego, nowotwory układu trawiennego, PCOS, chorobę Cushinga, boleriozę, toczeń oraz po resekcji jakiegokolwiek z narządów wewnętrznych. Usługi Płatne Plan są kierowane jedynie do osób zdrowych. Zamawiając plan przyjmujesz to do wiadomości i deklarujesz, że jesteś osobą zdrową.
 9. Użytkownikiem Usługi Płatnej – Plan Treningowy nie mogą być osoby cierpiące na: wady serca, wady kręgosłupa, przepukliny, dysfunkcje narządu ruchu, przewlekłe schorzenia lub niewydolność układu oddechowego, przewlekłe choroby zapalne stawów lub posiadające protezy, a także urazy stanowiąze przeciwwskazanie do podjęcia treningu, w tym osoby odbywające rehabilitację.
 10. Plan żywieniowy w serwisie internetowym PROUDER.pl mogą zamawiać jedynie osoby pełnoletnie – zamawiając plan żywieniowy oświadczasz, że jesteś osobą pełnoletnią.
 11. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za Użytkownika, który mimo akceptacji regulaminu, zamówił Usługę Płatną – Plan. W przypadku zamówienia Usługi Płatnej Plan przez Użytkownika posiadające jakiekolwiek wykluczenia – nie będą one brane pod uwagę przy doborze Planu. Użytkownik potwierdza, że wszystkie następstwa spowodowane korzystaniem z Usług Płatnych Plan, bierze na własną odpowiedzialność.
 12. Ułożenie planu żywieniowego zamówionego przez serwis internetowy PROUDER.pl jest indywidualną usługą, której efekt przesyłany jest klientowi w formie elektronicznej (przez mail) w pliku PDF.
 13. W serwisie internetowym prouder.pl płatność za zamówienia można realizować za pomocą systemu transakcyjnego PayU – szybkiego przelewu, bez dodatkowych opłat. Po złożeniu zamówienia klient zostaje prze kierowany do systemu płatności, w którym będzie mógł dokonać przelewu używając swojego konta w banku.
 14. Czas oczekiwania na zaksięgowanie wpłaty na koncie serwisu prouder.pl (jeśli wszystko przebiegnie bez problemów) wynosi kilkanaście do kilkudziesięciu minut.
 15. Czas oczekiwania na wykonanie usługi ułożenia planu odżywiania wynosi 4 dni robocze od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie serwisu PROUDER.pl
 16. Użytkownik, który zawarł umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny, jeśli Usługa nie została ukończona i nie została wysłana/ udostępniona Użytkownikowi.
 17. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. art. 38 pkt. 1) oraz 13), w momencie udostępnienia lub wysłania Użytkownikowi Usługi Płatnej Plan, Użytkownik traci prawo odstąpienia od umowy.

Polityka prywatności – https://prouder.pl

Przygotowaliśmy dla Ciebie tę politykę prywatności – znajdziesz w niej zasady przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem ze serwisu internetowego https://prouder.pl

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Joanna Sacharczyk-Loch Firma Handlowo Usługowa z siedzibą w Głogowie, adres: 67-200 Głogów, ul. Powstańców 13/9 wpisana do rejestru REGON pod numerem: 365752214, NIP: 6932128144 Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
 3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych.
 5. Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP.
 2. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter.
 3. Dane osobowe przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  • w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą – w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter,
 4. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo:
  • prawo dostępu do danych osobowych – zawsze możesz poprosić o udostępnienie Twoich danych osobowych i poprosić o udostępnienie informacji w jakim celu je przetwarzamy.
  • prawo do sprostowania danych osobowych – zawsze możesz zmienić Twoje dane osobowe
  • prawo do usunięcia danych osobowych – zawsze możesz usunąć Twoje dane osobowe i zaprzestać przez nas ich przetwarzania
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – zawsze możesz ograniczyć używanie przez nas Twoich danych osobowych
  • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych – zawsze możesz wnieść sprzeciw co do przetwarzania Twoich danych osobowych
  • prawo do przenoszenia danych – zawsze możesz zażądać przeniesienia Twoich danych osobowych do innego administratora
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – zawsze możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli uznasz, że naruszyliśmy przepisy dotyczące –ochrony danych osobowych
 5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@prouder.pl .
 6. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 7. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 10. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
 11. Składając zamówienie, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia. Dane przekazane w związku z zamówieniem przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Po zamówieniu usługi dostaniesz do wypełnienia ankietę, której wypełnienie jest podstawą do realizacji usługi. Wypełnienie jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zamówionej usługi.
 12. Dane z ankiety są przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia. Dane z ankiety zostaną usunięte w ciągu 30dni od czasu zakończenia 90 dniowej umowy. Mowa o danych takich jak: imię, nazwisko, email, Twój cel, wiek, waga, wzrost, obwód w pasie, rodzaj aktywności fizycznej, rodzaj pracy, Twoje nawyki, problemy zdrowotne, preferencje żywieniowe oraz informacje o stosowanych wcześniej dietach. Dodatkowo możesz przesłać nam swoje zdjęcie w celu ułatwienia dobrania najlepszej usługi. Przesłanie zdjęcie jest dobrowolne. Dane z ankiety są przez nas przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia.
 13. W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody – możemy opublikować zdjęcie tzw. metamorfozy, która jest naturalnym efektem korzystania z naszych usług. Metamorfoza, czyli zdjęcie „sprzed i po” korzystania z naszych usług będzie udostępniona w formie na jaką wyrazisz zgodę. Publikacja nastąpi po jednoznacznej akceptacji na jej dokonanie.
 14. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości.
 15. Kontaktując się z nami za pośrednictwem portali społecznościowych tj. Facebook w sposób naturalny przekazujesz nam swoje dane osobowe w postaci imienia i nazwiska. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.
 16. Jeśli po ukończeniu współpracy, czyli zakończeniu usługi chcesz, aby zdjęcie Twojej sylwetki znalazło się na stronie https://prouder.pl, musisz wyrazić na to zgodę. Na stronie umieszczamy wyłącznie zdjęcia za jednoznaczną zgodą właściciela danych zdjęć. Akceptacja następuje wyłącznie w formie pisemnej (poprzez email lub portal społeczności owy). Zezwalając na publikację zdjęć – wykorzystujemy je w celach marketingowych portalu Prouder.pl. Ze względu na wyraźne zezwolenie na publikację – czas przetwarzania danych, jakim jest zdjęcie, jest zawarte na czas nieokreślony.
 17. W razie chęci zaprzestania publikacji danych zdjęć, z jakiegokolwiek powodu, prosimy o kontakt na adres mailowy: kontakt@prouder.pl. Zgodnie z przepisami RODO, każdy klient ma prawo do wglądu, zmiany, a także kasacji danych osobowych, w tym przypadku – zdjęć.

§3. Pliki cookies – https://prouder.pl

 1. Witryna https://prouder.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 3. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Joanna Sacharczyk-Loch Firma Handlowo Usługowa w celu optymalizacji działań.
 4. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki Cookies:
  • a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  • d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  • Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie – http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.