Polityka prywatności – www.prouder.pl

Przygotowaliśmy dla Ciebie tę politykę prywatności – znajdziesz w niej zasady przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem ze serwisu internetowego https://prouder.pl
Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Joanna Sacharczyk-Loch Firma Handlowo Usługowa z siedzibą w Głogowie, adres: 67-200 Głogów, ul. Powstańców 13/9 wpisana do rejestru REGON pod numerem: 365752214, NIP: 6932128144.

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
– prawo dostępu do danych osobowych – zawsze możesz poprosić o udostępnienie Twoich danych osobowych i poprosić o udostępnienie informacji w jakim celu je przetwarzamy.
– prawo do sprostowania danych osobowych – zawsze możesz zmienić Twoje dane osobowe
– prawo do usunięcia danych osobowych – zawsze możesz usunąć Twoje dane osobowe i zaprzestać przez nas ich przetwarzania
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – zawsze możesz ograniczyć używanie przez nas Twoich danych osobowych
– prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych – zawsze możesz wnieść sprzeciw co do przetwarzania Twoich danych osobowych
– prawo do przenoszenia danych – zawsze możesz zażądać przeniesienia Twoich danych osobowych do innego administratora
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – zawsze możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli uznasz, że naruszyliśmy przepisy dotyczące –ochrony danych osobowych

Wszelkie zapytania, prośby, skargi, roszczenia dotyczące Twoich danych osobowych możesz zawsze kierować do nas na mail kontakt@prouder.pl . Odpowiemy niezwłocznie i zrealizujemy Twoje żądanie.

Gwarantujemy Ci, że dane które nam przekazujesz są bezpiecznie. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
Twoje dane nie są przekazywanie podmiotom trzecim.

Składając zamówienie, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.
Dane przekazane w związku z zamówieniem przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Po zamówieniu usługi dostaniesz do wypełnienia ankietę, której wypełnienie jest podstawą do realizacji usługi. Wypełnienie jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zamówionej usługi.

Dane z ankiety są przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia. Dane z ankiety zostaną usunięte w ciągu 30dni od czasu zakończenia 60 dniowej umowy. Mowa o danych takich jak: imię, nazwisko, email, Twój cel, wiek, waga, wzrost, obwód w pasie, rodzaj aktywności fizycznej, rodzaj pracy, Twoje nawyki, problemy zdrowotne, preferencje żywieniowe oraz informacje o stosowanych wcześniej dietach. Dodatkowo możesz przesłać nam swoje zdjęcie w celu ułatwienia dobrania najlepszej usługi. Przesłanie zdjęcie jest dobrowolne. Dane z ankiety są przez nas przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia.

W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody – możemy opublikować zdjęcie tzw. metamorfozy, która jest naturalnym efektem korzystania z naszych usług. Metamorfoza, czyli zdjęcie „sprzed i po” korzystania z naszych usług będzie udostępniona w formie na jaką wyrazisz zgodę. Publikacja nastąpi po jednoznacznej akceptacji na jej dokonanie.

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości.

Kontaktując się z nami za pośrednictwem portali społecznościowych tj. Facebook w sposób naturalny przekazujesz nam swoje dane osobowe w postaci imienia i nazwiska. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Jeśli po ukończeniu współpracy, czyli zakończeniu usługi chcesz, aby zdjęcie Twojej sylwetki znalazło się na stronie https://prouder.pl, musisz wyrazić na to zgodę. Na stronie umieszczamy wyłącznie zdjęcia za jednoznaczną zgodą właściciela danych zdjęć. Akceptacja następuje wyłącznie w formie pisemnej (poprzez email lub portal społeczności owy). Zezwalając na publikację zdjęć – wykorzystujemy je w celach marketingowych portalu Prouder.pl. Ze względu na wyraźne zezwolenie na publikację – czas przetwarzania danych, jakim jest zdjęcie, jest zawarte na czas nieokreślony.

W razie chęci zaprzestania publikacji danych zdjęć, z jakiegokolwiek powodu, prosimy o kontakt na adres mailowy: kontakt@prouder.pl. Zgodnie z przepisami RODO, każdy klient ma prawo do wglądu, zmiany, a także kasacji danych osobowych, w tym przypadku – zdjęć.